Apartments

Apartment A

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 100 130

Apartment B

: 2+1

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 85 110

Apartment C

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 100 130

Apartment D

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 100 130

Apartment E

: 2+1

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 85 110

Apartment F

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 100 130

Apartment G

: 2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 70 90

Apartment H

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 110 140
- Tourismustaxe: 1.50 Euro pro Person und Tag